Servicevilkår

Velkommen til FlipBuilder.com ("FlipBuilder", "Platform" eller "Site", "Websted"), et datterselskab af Wonder Idea Technology Limited (herefter "Wonder Idea", "vi", "os" eller "Virksomheden" ).

Disse servicevilkår ("Betingelserne", "Aftalen") regulerer din adgang til FlipBuilders applikation og tjenester ("Tjenester" eller "Tjenester"), så læs dem omhyggeligt, før du bruger Tjenesterne.

I henhold til denne aftale skal (i)"Tjenester" betyde enhver af de internetbaserede eller andre tjenester, der tilbydes af Selskabet, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er anført i denne Aftale, uanset om det er via et websted, der ejes eller kontrolleres af Selskabet, gennem et socialt netværkssystem, en computersoftware, en mobilapplikation, på din mobiltelefon eller andet; (ii) "Offentliggjort indhold" betyder digitale aktiver uploadet og offentliggjort via Tjenesterne; (iii) "Pre-Publication Assets" betyder råt redaktionelt indhold (f.eks. tekst, billeder, layoutoplysninger) uploadet til vores platform; (iii) "Brugerbidrag" betyder offentliggjort indhold og aktiver før udgivelse tilsammen, og betyder også hvert eneste indholdselement eller andet materiale (inklusive men ikke begrænset til billeder, links, dokumenter, tekst, skrifter, fotografier, grafik, videoer, lykønskningskort, "Skins", "Skitser" eller filer) uploadet af en bruger gennem Tjenesten eller på anden måde integreret i Tjenesten af en bruger; (iv) "Brugerskabt kunst" skal betyde enhver intellektuel ejendom, der er skabt af en bruger som en del af hans eller hendes brug af Tjenesterne.

Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du bruger tjenesterne på vegne af en organisation, accepterer du disse vilkår for den pågældende organisation og lover, at du har bemyndigelse til at binde den pågældende organisation til disse vilkår. I så fald vil "dig" og "din" referere til den pågældende organisation.

Ved at tilgå og bruge vores hjemmeside accepterer du de vilkår, der er underlagt Hovedservicevilkår ("Hovedvilkår") som er indarbejdet ved reference, og du accepterer yderligere at overholde alle disse bestemmelser og vilkår.

Disse vilkår gælder for din brug af vores hjemmeside samt andre sider, information, software, tjenester, produkter og indhold, som kan drives, hostes eller administreres af FlipBuilder eller dets tilknyttede selskaber. Nogle af disse produkter og tjenester kan kræve din brug af en konto ("Kontoen"), og disse vilkår indeholder vilkår, der er gældende for brugen af sådanne produkter og tjenester. Ved at bruge vores tjenester eller ved at fuldføre registreringsprocessen for at opnå og bruge en konto, accepterer du at være bundet af denne aftale, så længe du fortsætter med at være medlem. Hvis du ikke accepterer denne aftale, skal du ikke registrere dig på vores websted eller på anden måde få adgang til eller bruge vores websted.

Du må kun bruge tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Du må kun bruge tjenesten, hvis du har beføjelse til at indgå en kontrakt med FlipBuilder og ikke er udelukket i henhold til gældende love fra at gøre det. Tjenesterne kan fortsætte med at ændre sig over tid, efterhånden som vi forfiner og tilføjer flere funktioner.

Hvis du overtræder nogen af vilkårene i disse servicevilkår, ophører din tilladelse til at bruge vores tjenester automatisk.

1. Brug af Tjenesten

1.1 Brug af webstedet – hvad FlipBuilder tilbyder

Virksomheden giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig begrænset licens til at bruge tjenesten og til at vise resultaterne af en sådan tjeneste ("Ejendomsretligt format"). Du accepterer ikke at kopiere eller distribuere indholdet af tjenesten, undtagen som specifikt tilladt i disse vilkår. Du accepterer også, at du ikke har ret til at få adgang til, se eller ændre nogen kildekode eller objektkode for virksomheden.

Virksomheden giver dig en begrænset tilbagekaldelig licens til at offentliggøre en kopi af det proprietære format, på din egen personlige hjemmeside eller på en tredjeparts hjemmeside, der overholder alle gældende love og disse servicevilkår.

Endelig forbeholder virksomheden sig retten til at afbryde tjenesterne eller ændre indholdet af tjenesterne på enhver måde og til enhver tid, med eller uden varsel til dig, uden ansvar.

1.2 Brug af webstedet – dine forpligtelser

Du repræsenterer og accepterer, at:

 • Du er i stand til at indgå denne aftale. Du har ret, autoritet og kapacitet til at indgå aftalen repræsenteret af disse vilkår og til at overholde alle vilkår og betingelser i disse vilkår;
 • Tjenesten kræver, at alle personer er mindst 13 år gamle, før de opretter en konto. Hvis du er mellem 13 år og myndig alder, hvor du bor, skal din værge gennemgå og acceptere servicevilkårene. Oprettelse af en konto ved hjælp af falske oplysninger er en overtrædelse af vores vilkår.
 • Du vil være bundet af yderligere regler eller politikker offentliggjort i eller med hensyn til enhver applikation ("app"), forum, konkurrence eller spil, der leveres i Tjenesterne;
 • Medmindre det er udtrykkeligt tilladt, må du ikke kopiere, videredistribuere, offentliggøre eller på anden måde udnytte materiale fra tjenesterne uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden;
 • Enhver brugerskabt kunst er dit originale værk, og dit bidrag til den brugerskabte kunst krænker ikke nogen tredjeparts privatlivsrettigheder, publicitetsrettigheder, ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder;
 • Enhver brugerindlæg er dit originale værk, og dit bidrag til brugerindlæg krænker ikke nogen tredjeparts privatlivsrettigheder, publicitetsrettigheder, ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder;
 • Du accepterer at betale alle royalties, gebyrer og andre beløb med hensyn til dit bidrag til brugerskabt kunst og brugerindlæg;
 • Du har ret til at vise hver eneste genstand af brugerskabt kunst og brugerindlæg, som du har frigivet gennem tjenesterne, herunder retten til at vise alle ophavsrettigheder, varemærker, handelsnavne og lignende intellektuel ejendom;
 • Du stoler ikke på, at virksomheden overvåger eller redigerer tjenesterne;
 • Tjenesterne kan indeholde indhold, som du finder stødende, og du giver afkald på eventuelle indvendinger, du måtte have med hensyn til at se sådant indhold.
 • Du overholder alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og regler og er eneansvarlig for alle handlinger eller udeladelser, der sker under dit bruger-id eller din adgangskode, inklusive indholdet af de materialer, du poster.

2. Konto 

2.1 Gæst

Du kan gennemse webstedet uden at oprette en konto, underlagt disse vilkår. Vi vil registrere grundlæggende analytiske oplysninger for at forbedre vores service, du kan lære mere i vores privatlivspolitik.

2.2 Opret konto 

For at bruge tjenestens fulde funktioner skal du registrere dig for en konto eller logge på tjenesten ved hjælp af din tredjepartsplatform, som vi understøtter ("Integreret tjeneste"). Din brug af enhver konto med en integreret tjeneste er underlagt alle vilkår, betingelser og politikker, herunder privatlivspolitikker, for den integrerede tjeneste. Når du bruger tjenesten til at uploade, downloade eller købe indhold eller produkter, tjenester eller oplysninger, kan du blive bedt om at angive en adgangskode. Du er alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer eller enhed, og du accepterer at påtage dig ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din konto eller adgangskode. Du accepterer, at de oplysninger, du giver ved registrering og på alle andre tidspunkter, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer også, at du vil sikre, at disse oplysninger til enhver tid holdes nøjagtige og opdaterede. Hvis du har grund til at tro, at din konto ikke længere er sikker (f.eks. i tilfælde af tab, tyveri eller uautoriseret afsløring eller brug af dit konto-id, din adgangskode eller et kredit-, debet- eller betalingskortnummer, hvis det er relevant), så skal du straks give os besked. Du er alene ansvarlig for de tab, som FlipBuilder eller andre pådrager sig på grund af enhver uautoriseret brug af din Tjenestekonto.

Alle FlipBuilder-konti er ikke-overførbare, og alle rettigheder til dem ophører ved kontohaverens død. Du kan til enhver tid ændre eller rette dine kontooplysninger ved at logge ind på din FlipBuilder-konto.

Uden at det berører dine lovbestemte rettigheder, hvis du glemmer din adgangskode og på anden måde ikke kan validere din konto til FlipBuilder, anerkender og accepterer du, at din konto kan være utilgængelig for dig, og at alle data forbundet med kontoen muligvis ikke kan genfindes.

Du kan kun bruge tjenesten til de filer, der er oprettet af FlipBuilders tjenester, såsom HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, "filer", "mobil"-mapper eller relaterede filer, du brugte i dine oprettede bladre, såsom billeder, lyde, videoer osv.

Hvis du bruger tjenesten til at hoste andre filer, kan vi til enhver tid stoppe, suspendere eller ændre tjenesten uden forudgående varsel til dig. Vi kan også fjerne alt indhold fra vores tjeneste efter vores skøn.

2.3 Kontosuspendering

Vi forbeholder os retten til at suspendere eller afslutte Tjenestekontoen til enhver tid, med eller uden årsag og med eller uden varsel. Hvis der opdages upassende aktivitet, vil alle den pågældende kundes konti blive deaktiveret, indtil en undersøgelse er afsluttet. For eksempel kan vi suspendere eller afslutte din brug, hvis du ikke overholder disse vilkår, eller bruge tjenesterne på nogen måde, der ville medføre os juridisk ansvar eller forstyrre andres brug af tjenesterne. Hvis vi suspenderer eller afslutter din brug, vil vi forsøge at give dig besked på forhånd og hjælpe dig med at hente data, selvom der kan være nogle tilfælde (f.eks. gentagne gange eller åbenlyst overtrædelse af disse vilkår, en retskendelse eller fare for andre brugere) hvor vi kan suspendere øjeblikkeligt. Du vil ikke blive krediteret for den tid, dine bøger blev suspenderet. Selvom vi meget hellere vil, at du bliver, kan du til enhver tid stoppe med at bruge Tjenesterne.

3. Betaling og gebyrer

3.1 Betalingstjenester

Nogle dele af tjenesten kan være forbundet med gebyrer (hver en "betalt tjeneste"). Du vil have mulighed for at gennemgå og acceptere de gebyrer, du vil blive opkrævet, før du bruger en betalt tjeneste. Vi kan til enhver tid ændre gebyrer for enhver del af Tjenesten. Medmindre andet er angivet, er alle gebyrer angivet i amerikanske dollars. En sådan betalt tjeneste kan være den digitale salgsfunktion, yderligere beskrevet i afsnittet Digitalt salg nedenfor.

3.2 Gratis prøveversion

Vi kan stille en gratis prøveperiode til rådighed for en betalt tjeneste uden beregning for dig ("Gratis prøveperiode"). Du kan blive bedt om at indtaste en betalingsmetode (defineret nedenfor) for at tilmelde dig en gratis prøveperiode. Den gældende betalte tjeneste påbegyndes automatisk, og din betalingsmetode vil blive debiteret i overensstemmelse med afsnit 3.3 i slutningen af den gratis prøveperiode, medmindre du logger ind på din konto og annullerer den betalte tjeneste inden afslutningen af den gratis prøveperiode.

3.3 Betalingsoplysninger

Du er eneansvarlig for at betale alle gebyrer og gældende skatter forbundet med Tjenesterne rettidigt med en gyldig betalingsmetode. Ved at vælge at købe eller på anden måde bruge en betalt tjeneste, autoriserer du FlipBuilder eller dets tredjeparts betalingsbehandlere til at debitere det kreditkort eller anden betalingsmetode, du har identificeret ("Betalingsmetode"), som du repræsenterer og garanterer, at du er autoriseret til at bruge , alle gældende gebyrer for den betalte tjeneste, inklusive alle gældende afgifter. For køb af engangsbetalte tjenester (dvs. ikke abonnementer), vil din betalingsmetode blive faktureret for den pågældende betalte tjeneste på den dato, hvor du foretager købet.

3.4 Abonnementer

For køb af abonnementer på betalte tjenester:
Din "Abonnementsfaktureringsdato" er den dato, hvor du køber dit første abonnement på en betalt tjeneste. For eksempel, hvis du køber dit første abonnement på en betalt tjeneste den 10. januar: (1) din abonnementsfaktureringsdato for dit første månedlige abonnement og alle andre månedlige abonnementer, du køber, er den 10. i hver måned, (2) din abonnementsfaktureringsdato for dit første årlige abonnement er den 10. januar hvert år, og (3) din abonnementsfaktureringsdato for alle efterfølgende køb af årlige abonnementer vil være den næststørste 10. månedlige kalenderdag efter din købsdato. Din betalingsmetode vil automatisk blive opkrævet på abonnementsfaktureringsdatoen for alle gældende gebyrer for den næste måned eller år, alt efter hvad der er relevant. For ethvert abonnement på en betalt tjeneste, som du køber efter din abonnementsfaktureringsdato er fastlagt, vil din betalingsmetode først ikke blive opkrævet et forholdsmæssigt beløb af abonnementsgebyret for antallet af dage mellem købsdatoen og den gældende abonnementsfaktureringsdato . Din betalingsmetode vil stadig blive opkrævet det fulde periodiske abonnementsgebyr for den næste måned eller år, alt efter hvad der er relevant, på hver abonnementsfaktureringsdato.

Du accepterer, at vores tredjeparts betalingsbehandlere skal have tilladelse til at debitere dit kreditkort månedligt forud for levering af Tjenesten, hvis du vælger den månedlige betalingsmåde. Tjenesten kan blive afbrudt på konti, der når 10 dage efter forfald. Konti, der ikke kan indsamles af vores tredjeparts betalingsbehandlere, kan overdrages til et eksternt inkassobureau til indsamling.

3.5 Opsigelse af abonnementer

For ethvert abonnement på en betalt tjeneste fortsætter det abonnement, medmindre og indtil du opsiger dit abonnement, eller vi opsiger det. Du skal opsige dit abonnement, før det fornys, for at undgå fakturering af den næste periodes (dvs. måneds eller års) abonnementsgebyrer til din Betalingsmetode. Vi fakturerer det periodiske abonnementsgebyr til den betalingsmetode, du oplyser os under registreringen (eller til en anden betalingsmetode, hvis du ændrer dine kontooplysninger).

Advarsel: opsigelse af abonnementet kan påvirke din læseoplevelse af indhold, herunder men ikke begrænset til adgang nægtet, sletning, promoveringsannoncer og andre konsekvenser, som vi kan ændre fra tid til anden for at holde vores Tjeneste kørende mere sundt og din interesse i god tro.

3.6 Tredjemand og gebyropkrævning

Du anerkender og accepterer, at ethvert kreditkort og relaterede fakturerings- og betalingsoplysninger, som du giver til FlipBuilder, kan deles af FlipBuilder med virksomheder, der arbejder på FlipBuilder's vegne, såsom betalingsbehandlere eller kreditbureauer, udelukkende med det formål at kontrollere kredit, udføre betaling til FlipBuilder og servicerer din konto. Betingelserne for din betaling vil være baseret på din valgte betalingsmetode og kan bestemmes af aftaler mellem dig og den finansielle institution, der leverer en sådan betalingsmetode. For visse betalingsmetoder kan udstederen af din betalingsmetode opkræve dig et udenlandsk transaktionsgebyr eller relaterede gebyrer. Spørg din bank- og kreditkortudsteder for detaljer. Hvis din betalingsmetode for en betalt tjeneste mislykkes, eller din konto er forfalden, (i) accepterer du at betale alle skyldige beløb på din FlipBuilder-konto efter anmodning, (ii) FlipBuilder kan opkræve gebyrer, der skal betales ved hjælp af andre opkrævningsmekanismer (dette inkluderer opkrævning af andre betalingsmetoder, der er registreret hos os) og (iii) FlipBuilder forbeholder sig retten til enten at suspendere eller afslutte din adgang til en eller flere FlipBuilder-tjenester eller din konto hos FlipBuilder. Ved en sådan opsigelse forbliver du forpligtet til at betale alle udestående gebyrer og gebyrer relateret til din konto og din brug af FlipBuilder-tjenesten før opsigelse.

3.7 Skatter

Du er ansvarlig for at betale enhver statslig skat, der pålægges din brug af FlipBuilder-tjenesterne, inklusive salgs-, brugs- eller merværdiafgifter. Hvis du bliver bedt om det, vil du straks fremsende til FlipBuilder de relevante kvitteringer eller certifikater vedrørende sådanne overførsler, så snart det er praktisk muligt. I det omfang FlipBuilder er forpligtet til at opkræve sådanne skatter, vil virksomheden debitere din betalingsmetode eller på anden måde tilføje den gældende til din faktureringskonto.

4. Brugerindlæg

4.1 Præ-publiceringsaktiver

Ved at uploade Pre-Publication Assets til vores websteder giver du hermed FlipBuilder en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overdragelig, overdragelig, fuldt indbetalt, royaltyfri, licens til at hoste, opbevare, overføre, vise, udføre, reproducere og distribuere dine Pre-Publication Assets på FlipBuilder Tjenesten udelukkende for at gøre det muligt for dig og andre Brugere specificeret af dig at arbejde med disse Pre-Publication Assets på den måde, du har valgt. Du kan invitere ikke-brugere til at samarbejde om Pre-Publication Assets, men for at få adgang til Pre-Publication Assets på Tjenesten, skal hver enkelt acceptere disse vilkår.

4.2 Udgivet indhold

Ved at uploade offentliggjort indhold til FlipBuilder giver du hermed FlipBuilder en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overdragelig, overdragelig, fuldt indbetalt, royaltyfri, licens til at hoste, overføre, vise, udføre, reproducere, distribuere og på anden måde bruge dit offentliggjorte indhold, i enhver medieform eller -format, og gennem alle mediekanaler, nu kendt eller herefter udtænkt, inklusive uden begrænsning, RSS-feeds, indlejrbar funktionalitet og syndikeringsarrangementer for at distribuere, promovere eller reklamere for dit offentliggjorte indhold gennem tjenesten . Denne licens inkluderer f.eks. FlipBuilder's ret til at engagere en partner til at distribuere offentliggjort indhold, uanset om en sådan partner identificerer FlipBuilder som en partner eller ej, til en sådan partners kundebase på gratis eller betalt basis. Denne licens inkluderer også FlipBuilder's ret til at konvertere dit Publicerede indhold til FlipBuilder's proprietære format eller sådanne andre filformater, som kan bruges af FlipBuilder, og til at vise og gøre dit Publicerede indhold tilgængeligt, helt eller delvist (inklusive uddrag), på tjenesten i forbindelse med andet offentliggjort indhold, indhold eller annoncering. Med forbehold af licenstildelingen til andre brugere nedenfor, ophører den licens, du har givet til FlipBuilder i dette afsnit, for et specifikt offentliggjort indhold, når du fjerner eller sletter sådant offentliggjort indhold fra tjenesten.

4.3 Repræsentationer

Du er alene ansvarlig for alle dine brugerbidrag, og du anerkender og bekræfter hermed, at FlipBuilder-tjenesten blot giver dig midlerne til at samarbejde om og gøre dine brugerbidrag tilgængelige. Derfor er du eneansvarlig for hver af dine brugerindlæg og konsekvenserne af at uploade dem. Ved at uploade dine brugerbidrag bekræfter, repræsenterer og garanterer du, at: (1) du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at bruge og autorisere FlipBuilder og FlipBuilders brugere til at bruge og distribuere dine brugerbidrag efter behov for at udøve de licenser, du har givet i denne sektion og på den måde, der er forudset i FlipBuilder og disse vilkår; (2) dine brugerbidrag ikke: (i) krænker, krænker eller uretmæssigt tilegner sig tredjepartsrettigheder, herunder enhver ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk ret, privatlivsret, ret til offentlighed eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret eller (ii) bagvaskelse, bagvaskelse, injurier eller invadering af retten til privatlivets fred, offentlighed eller andre ejendomsrettigheder for enhver anden person; og (ii) dine brugerbidrag ikke indeholder vira, adware, spyware, orme eller anden ondsindet kode eller noget indhold eller fil, der giver en metode til at få adgang til potentielt krænkende indhold uden for Tjenesterne. Krænkere af disse tredjepartsrettigheder kan være underlagt strafferetligt og civilretligt ansvar. Vi forbeholder os alle rettigheder og retsmidler mod enhver bruger, der overtræder disse vilkår.

4.4 Fjernelse af brugerindsendelser

Selvom FlipBuilder ikke har nogen forpligtelse til at fjerne, screene, redigere eller overvåge noget udgivet indhold, forbeholder FlipBuilder sig retten til og har absolut skøn at fjerne, screene, redigere eller deaktivere enhver brugerindsendelse til enhver tid og af enhver grund uden varsel. Derudover, selvom FlipBuilder ikke har nogen forpligtelse til at fjerne, screene, redigere eller overvåge nogen Pre-Publication Assets, forbeholder FlipBuilder sig retten til og har absolut skøn til at fjerne, screene, redigere eller deaktivere et Pre-Publication Assets til enhver tid og af enhver grund.

4.5 Ingen godkendelse

Yderligere forstår du, at når du bruger tjenesten, vil du blive eksponeret for offentliggjort indhold fra en række forskellige kilder, og at FlipBuilder ikke er ansvarlig for nøjagtigheden, indholdet, anvendeligheden eller de intellektuelle ejendomsrettigheder af eller relateret til sådant offentliggjort indhold. Du forstår og anerkender endvidere, at du kan blive udsat for udgivet indhold, der er unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller stødende, og du accepterer at give afkald på, og herved give afkald på, alle juridiske eller rimelige rettigheder eller retsmidler, du har eller måtte have mod FlipBuilder med respekt dertil. FlipBuilder støtter ikke nogen brugerindlæg eller nogen meninger, anbefaling eller råd udtrykt i nogen brugerindlæg, og FlipBuilder fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med brugerindlæg. Hvis en bruger eller en indholdsejer får besked om en brugerindsendelse, der angiveligt ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, kan FlipBuilder undersøge påstanden og efter eget skøn afgøre, om brugerindsendelsen skal fjernes, hvilket den forbeholder sig retten til i overensstemmelse med disse. Vilkår. For klarhedens skyld tillader FlipBuilder ikke aktiviteter, der krænker ophavsret på Tjenesterne.

4.6 Henvisningspartnere

Som en del af Tjenesterne kan vi tillade dig at give visse tredjeparter, såsom trykkerier, der har indgået kontrakt med FlipBuilder (hver, en "henvisningspartner"), mulighed for at uploade brugerbidrag på dine vegne. Hvis en henvisningspartner henviser dig til FlipBuilder, og du ønsker at tillade en sådan henvisningspartner at uploade dine brugerbidrag, vil du ud over at acceptere disse vilkår blive bedt om at tilmelde dig og acceptere yderligere vilkår (via et separat login proces) for at give FlipBuilder mulighed for at give en sådan henvisningspartner visse oplysninger, som kan omfatte, men ikke være begrænset til, din API-uploadnøgle, dit kunde-id og andre relevante oplysninger. Uden at begrænse nogen anden bestemmelse i disse vilkår, forstår og accepterer du, at FlipBuilder ikke har noget ansvar for indholdet eller kvaliteten af nogen brugerindsendelse leveret af en henvisningspartner. Du skal give FlipBuilder mindst tredive (30) dages forudgående skriftlig varsel, hvis du ønsker at fjerne en henvisningspartner fra din konto.

4.7 Forbudt indhold

 • Bruger, inklusive Bruger af betalt tjeneste, som uploader, poster eller transmitterer forbudt indhold, resulterer i tjenesteophør uden forudgående varsel. Du accepterer ikke at uploade, poste eller overføre følgende indhold:
  Voksenindhold – Du har forbud mod at gemme eller udsende voksenindhold eller links til voksenindhold gennem Tjenesterne. Alt materiale af pornografisk karakter betragtes som voksenindhold. Online billedgallerier, hvis primære formål er offentlig fremvisning af kunst eller kunstneriske medier, anses ikke for at være voksenindhold.
 • Stødende indhold – Intolerant, ærekrænkende, forfølgelse, misbrug, chikane, invitationer til at slås, truende eller enhver form for kommunikation, som vi efter eget skøn beslutter som værende upassende, vil resultere i tjenesteafbrydelse uden forudgående varsel.
 • IMMATERIELLE EJENDOMSBESTEMMELSER – Det er forbudt at gemme eller poste indhold eller links til indhold, der krænker eller på anden måde krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. krænkelser af varemærker, patenter eller ophavsret).
 • Voldsindhold – Du har forbud mod at uploade, poste eller på anden måde overføre materiale, der udgør en direkte trussel om vold mod nogen person eller gruppe af mennesker;
 • Hadindhold – Du må ikke uploade, poste eller på anden måde overføre materiale, der fremmer had mod grupper baseret på race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, køn, alder og seksuel orientering/kønsidentitet;
 • Spamindhold – Du har forbud mod at uploade, poste eller på anden måde overføre materiale, der er markeret som "Brugergenereret spam" af Google.
 • Vildledende og ikke-god-tro-indhold – Det er forbudt at uploade, poste eller på anden måde overføre materiale, der udfører nogen vildledende og ikke-god-tro-adfærd, som vi efter eget skøn beslutter som værende upassende.
 • Uautoriseret personlig identisk info. Det er forbudt at uploade enhver uautoriseret personlig identificerbar information (PII), inklusive, men ikke begrænset til, uautoriserede personlige billeder, kontakter, adresser, e-mails, telefonnumre og konti på sociale medier.

5. Forbudt adfærd

Du accepterer ikke at begå nogen handling af følgende forbudte adfærd:

 • bruge Tjenesten til andre formål end at formidle eller modtage originalt eller passende licenseret indhold og til at få adgang til Tjenesten, da sådanne tjenester tilbydes af FlipBuilder;
 • slette copyright- eller andre ejendomsretlige mærkninger på tjenesterne eller andre brugeres brugerindlæg;
 • lave uopfordrede tilbud, annoncer, forslag eller sende uønsket mail eller spam til andre brugere af tjenesterne. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, uopfordret annoncering, salgsfremmende materialer eller andet opfordringsmateriale, masseudsendelse af kommerciel reklame, kædepost, informationsmeddelelser, anmodninger om velgørenhed og underskrifter underskriftsindsamlinger;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • ærekrænke, chikanere, misbruge, true eller bedrage brugere af tjenesterne eller poste, uploade eller distribuere indhold, der er ulovligt eller på anden måde upassende, eller indsamle eller forsøge at indsamle personlige oplysninger om brugere eller tredjeparter uden deres samtykke, eller bruge indholdet på tjenesterne til enhver kommerciel brug, idet det er underforstået, at indholdet, der er tilgængeligt på tjenesterne, kun er til personlig, ikke-kommerciel brug;
 • leje, lease, udlåne, sælge, videresælge, underlicensere, distribuere eller på anden måde overføre de licenser, der er givet i disse vilkår eller ethvert materiale (som defineret nedenfor);
 • udgive sig for at være en person eller enhed, fejlagtigt hævde en tilknytning til en person eller enhed, eller få adgang til andres tjenesters konti uden tilladelse, forfalske en anden persons digitale signatur, misrepræsentation af kilden, identiteten eller indholdet af oplysninger, der er transmitteret via tjenesterne, eller udføre enhver anden lignende svigagtig aktivitet;
 • hacke, fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i Tjenesterne eller Brugerbidrag, funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold, der er tilgængeligt via Tjenesterne, eller funktioner, der håndhæver begrænsninger for brugen af Tjenester eller brugerbidrag, eller bevidst forstyrre eller beskadige driften af Tjenesterne eller enhver brugers nydelse af dem på nogen måde, herunder uploade eller på anden måde formidle vira, adware, spyware, orme eller anden ondsindet kode;
 • reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden til Tjenesterne eller nogen del deraf, undtagen og kun i det omfang, sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af denne begrænsning;
 • ændre, tilpasse, oversætte eller skabe afledte værker baseret på Tjenesterne eller enhver del deraf, undtagen og kun i det omfang, sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse Vilkår eller gældende lov uanset denne begrænsning; eller
 • fjerne, sløre, blokere, skjule eller på anden måde ændre visningen af reklamer (eller dele eller aspekter heraf), FlipBuilder-mærkeelementer, herunder logoer, varemærker, servicemærker eller andet materiale, der vises af FlipBuilder i forbindelse med tjenesterne på nogen måde , uanset din brug af Tjenesternes indlejringsfunktionalitet til at vise godkendt indhold på dine eller andre tredjeparters websteder.
 • skade mindreårige på nogen måde;
 • høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke;
 • oprette en falsk identitet eller forfalsket e-mail-adresse eller overskrift eller på anden måde forsøge at vildlede andre med hensyn til afsenderens identitet eller meddelelsens oprindelse;
 • overtræde enhver amerikansk lovgivning vedrørende transmission af tekniske data eller software eksporteret fra USA gennem tjenesten;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • forstyrre en anden brugers brug og nydelse af tjenesten.

6. Privatliv; Samtykke til elektronisk kommunikation

6.1 Privatlivspolitik

Dit privatliv er vigtigt for os. FlipBuilders privatlivspolitik er hermed indarbejdet i disse vilkår ved henvisning. Læs venligst fortrolighedspolitikken omhyggeligt for information vedrørende FlipBuilders indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer privatlivspolitikken, skal du ikke registrere dig på vores hjemmeside eller på anden måde få adgang til eller bruge vores hjemmeside

6.2 Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig en FlipBuilder Service-konto, er du automatisk tilmeldt at modtage e-mails fra os, som kan omfatte nyhedsbreve med softwareopdateringer, meddelelser og kampagne-e-mails om vores software og andre kampagnetilbud fra tredjeparter. Du kan til enhver tid fravælge e-mails ved at følge instruktionerne i e-mailen eller ved at ændre indstillingerne for "Besked" fra menuen "Indstillinger" på din Tjenestekonto. Du accepterer, at alle meddelelser, aftaler, afsløringer eller anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, vil opfylde eventuelle juridiske kommunikationskrav, herunder at sådan kommunikation skal være skriftlig.

6.3 Diskussionsgruppe

Tjenesten kan invitere dig til at chatte eller deltage i onlinefora, opslagstavler eller blogs og anden funktionalitet. Vi kan give dig mulighed for at oprette, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende brugerbidraget indhold til virksomheden og/eller til eller via tjenesten, herunder, uden begrænsning, tekst, skrifter, fotografier , grafik, kommentarer, forslag eller personligt identificerbare oplysninger eller andet materiale (samlet "Brugerindhold"). Alt materiale, du sender til virksomheden eller på anden måde gennem tjenesten, vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Alle kommentarer, feedback, forslag, ideer, forumindlæg og andre indlæg ("Idéer") afsløret, indsendt eller tilbudt til virksomheden i forbindelse med brugen af Tjenesten eller på anden måde og enhver chat, blog, opslagstavle, onlineforum, tekst, e-mail eller anden kommunikation med virksomheden ("Bruger-e-mails") skal være virksomhedens eksklusive ejendom. Du accepterer, at medmindre andet er forbudt ved lov, kan virksomheden bruge, sælge, udnytte og videregive ideerne og/eller brugernes e-mails på enhver måde, uden begrænsninger og uden kompensation til dig. For eksempel kan vi bruge brugerindhold på en række forskellige måder, herunder at vise det på internettet, omformatere det, inkorporere det i andre værker, skabe afledte værker fra det, promovere det, distribuere det og lade andre gøre det samme i forbindelse med deres egne hjemmesider og medieplatforme.

Vi kontrollerer ikke kommunikation, information eller filer, der leveres til diskussionsgrupper på FlipBuilder og på andre platforme. Du forstår og accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelse til at overvåge webstedet eller brugen af dets tjeneste. Vi kan overvåge eller gennemgå nogle områder på webstedet, hvor du transmitterer eller poster materialer, som det kan være nødvendigt for vedligeholdelse og vedligeholdelse. Ved at transmittere offentlig kommunikation til vores websted giver du os en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evig, ubegrænset, royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at bruge, genbruge, reproducere, distribuere, oversætte, udgive , offentligt vise, offentligt udføre, ændre, tilpasse, ændre, redigere, skabe afledte værker fra, inkorporere i en eller flere samlinger og reproducere og distribuere sådanne samlinger, og på anden måde udnytte sådan kommunikation, i alle medier, der nu er kendt eller senere udviklet. Du garanterer, at du har ret til at give os disse rettigheder. Du anerkender og accepterer også, at enhver kommunikation til eller ved hjælp af et hvilket som helst forum på webstedet er offentlig. Du anerkender og accepterer, at du ikke har nogen forventning om privatlivets fred i nogen offentlig kommunikation, og der skabes ingen fortrolige, betroede, kontraktuelt underforståede eller andre forhold mellem dig og os ved din handling med at overføre en offentlig kommunikation til FlipBuilder. Ydermere er virksomheden på ingen måde ansvarlig for nøjagtigheden, integriteten, fuldstændigheden, kvaliteten, lovligheden, anvendeligheden, sikkerheden og IP-rettighederne af eventuelle forumindlæg, kommentarer, vurderinger eller komplimenter lavet af en bruger om andre brugere eller grupper af brugere, og har intet ansvar for at tilbyde andre brugere en tilsvarende mulighed for at svare.

VI FRASKRIVER SIG ET ANSVAR I FORBINDELSE MED INDHOLDET AF SÅDANNE MATERIALER, UANSET DET ER OPSTÅET I HENHOLD TIL LOVENE OM OPHAVSRET, INDTÆKLING, FORTROLIGHED, OBSCENITET ELLER ANDEN MÅDE. DU ANERKENDER, AT DET ER VORES POLITIK AT SAMARBEJDE MED RETSHÅNDHÆVELSESORGANER, DER UNDERSØGER ULOVLIGE ELLER URETTE AKTIVITETER I FORBINDELSE MED WEBSIDENE ELLER DENNE TJENESTE, OG AT VI FORBEHOLDER RETTEN TIL ANVENDELSE, TIL ENHVER TID, ELLER RESERV. DELVIS, DER EFTER VORES ENESTE SKØN, ER ANGIVENDE ELLER I OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR.

7. Fraskrivelse af garantier

FlipBuilder fraskriver sig alle garantier, lovbestemte, udtrykkelige eller underforståede, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af ejendomsrettigheder. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet af dig fra FlipBuilder eller gennem FlipBuilder-servicen vil skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Du anerkender udtrykkeligt, at denne ansvarsfraskrivelse omfatter FlipBuilders medarbejdere, direktører, medarbejdere, aktionærer, agenter, licensgivere og underleverandører. Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af tjenesten er på egen risiko.

Tjenesterne og enhver data, information, brugerindsendelser, linkede websteder, produkter, tjenester eller applikationer, der er tilgængelige i forbindelse med eller gennem Tjenesten, leveres på et "som de er" og "som tilgængeligt", "med alle fejl"-basis og uden garantier eller repræsentationer af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. FlipBuilder, dets licensgivere, tilknyttede selskaber og partnere garanterer ikke, at data, brugerindsendelser eller andre produkter, tjenester eller applikationer, der tilbydes på eller gennem tjenesten eller linkede websteder, vil være uafbrudte eller fri for fejl, vira eller andre skadelige komponenter og garanterer ikke, at noget af det foregående vil blive rettet. FlipBuilder, dets licensgivere, tilknyttede selskaber og partnere garanterer eller fremsætter ingen erklæringer vedrørende brugen eller resultaterne af brugen af Tjenesten eller linkede websteder med hensyn til korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet.

Du forstår og accepterer, at du bruger, får adgang til, downloader eller på anden måde indhenter information, materialer eller data gennem tjenesten eller tilknyttede websteder efter eget skøn og risiko, og at du alene er ansvarlig for enhver skade på din ejendom (inklusive din computersystem) eller tab af data som følge af download eller brug af sådant materiale eller data.

Eksemplerne på mærket flipbook, der vises på hjemmesiden, casestudiesiderne eller andre steder på denne hjemmeside, er lavet af FlipBuilder-software, og disse eksempler repræsenterer ikke disse mærkers meninger. Alle varemærker, mærkenavne eller logoer nævnt eller brugt på denne hjemmeside er deres respektive ejeres ejendom.

8. Ændringer

Vi kan revidere disse vilkår fra tid til anden, og den seneste version vil altid blive offentliggjort på vores hjemmeside. Hvis en revision, efter vores eget skøn, er væsentlig, vil vi give dig besked (for eksempel via e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto). Andre ændringer kan blive offentliggjort på vores vilkårsside, så tjek disse sider regelmæssigt. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge Tjenesterne, efter at revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, bedes du stoppe med at bruge Tjenesterne.

9. Refusionspolitik

For bestilling af softwarelicenser tilbyder vi en 30 eller 60 dages refusionspolitik baseret på forskellige udbydere af e-handelsløsninger, som repræsenterer os til at indsamle betalingen og opfylde ordren.

For hostingtjenester tilbyder vi altid en gratis prøveversion af hostingtjenesterne, som kan bruges til at teste funktionaliteten og vurdere værdien af vores produkt. Det er derfor, vi generelt ikke tilbyder refusion for hostingtjenester. Eventuelle gebyrer på din hostingkonto kan ikke refunderes, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår. Hvis du eller vi opsiger dit abonnement, er du ikke berettiget til at få refunderet eventuelle abonnementsgebyrer, der allerede er opkrævet for en abonnementsperiode, der allerede er begyndt. Du accepterer at indsende enhver tvist vedrørende enhver debitering på din konto skriftligt til os inden for tredive (30) dage efter debiteringen, ellers vil denne tvist blive frafaldet, og debiteringen vil være endelig og ikke genstand for anfægtelse. Refusioner (hvis nogen) foretaget i henhold til en tvist er efter Selskabets skøn.

10. DMCA

Du må ikke poste, ændre, distribuere eller på nogen måde reproducere noget ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller anden ejendomsretlig information, der tilhører andre uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren af sådanne ejendomsrettigheder. Det er vores politik at reagere på klare meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret, der overholder Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Derudover vil vi øjeblikkeligt uden varsel afslutte konti for dem, som vi har fastslået som gentagne krænkere.

Hvis du er ophavsretsejer, og du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, eller dine intellektuelle ejendomsrettigheder på anden måde er blevet krænket, bedes du følge vores DMCA-politik.

11. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os, vores embedsmænd, datterselskaber, tilknyttede selskaber, efterfølgere, overdragere, direktører, embedsmænd, agenter, tjenesteudbydere, leverandører og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger, fremsat af evt. tredjepart på grund af eller opstået af materialer, du indsender, poster eller stiller til rådighed gennem tjenesten, din brug af tjenesten, din overtrædelse af vilkårene, dit brud på nogen af repræsentationerne og garantierne i disse vilkår, eller din overtrædelse af evt. en anden persons eller enheds rettigheder.

Hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed, virksomhed eller anden enhed, eller hvis du bruger Tjenesten til kommercielle formål, vil du og enheden holde virksomheden skadesløs og holde virksomheden skadesløs for enhver sag, krav eller handling, der opstår fra eller relateret til brugen af Tjenesten eller overtrædelse af disse Vilkår, herunder ethvert ansvar eller enhver udgift, der opstår som følge af krav (herunder krav for uagtsomhed), tab, skader, sager, domme, sagsomkostninger og advokatsalærer.

12. Ansvarsbegrænsning

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller eksemplariske skader (selvom vi er blevet informeret om muligheden for sådanne skader), som skyldes noget som helst aspekt af din brug af webstederne eller tjenesten, uanset om skader opstår som følge af brug eller misbrug af webstedet eller tjenesten, fra manglende evne til at bruge webstederne eller tjenesten, eller afbrydelse, suspension, ændring, ændring eller opsigelse af webstederne eller tjenesten. En sådan begrænsning gælder også med hensyn til skader opstået på grund af andre tjenester eller produkter modtaget gennem eller annonceret i forbindelse med vores websted eller tjenesten eller eventuelle links på webstedet, såvel som på grund af enhver information eller rådgivning modtaget gennem eller annonceret i forbindelse med webstederne eller tjenesten eller eventuelle links på webstederne. Disse begrænsninger skal gælde i det fulde omfang, loven tillader. I nogle jurisdiktioner er ansvarsbegrænsninger ikke tilladt, og nogle af de foregående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

13. Særlige vilkår vedrørende Apple

Hvis du downloader software fra Apple, Inc.'s App Store, anerkender og accepterer du, at: (a) hvis en tredjepart hævder, at din besiddelse eller brug af softwaren krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, er Apple ikke ansvarlig for undersøgelse, forsvar, forlig eller afvisning af et sådant krav om krænkelse af intellektuel ejendom; (b) Apple har intet ansvar for at behandle eventuelle krav vedrørende softwaren, herunder: (i) produktansvarskrav; (ii) vedligeholdelse og support; (iii) enhver påstand om, at softwaren ikke overholder gældende lov- eller reguleringskrav; og (iv) ethvert krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning; og (c) Apple og dets datterselskaber er påtænkte tredjepartsbegunstigede af disse vilkår, og efter din accept af disse vilkår vil Apple og dets datterselskaber have ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve disse vilkår over for du.

14. Immaterielle rettigheder 

14.1 Dine rettigheder

Du bevarer det fulde ejerskab til dit indhold ("Brugerindhold"). Med "Brugerindhold" forstår vi både de ting, du uploader på FlipBuilder ("Brugerindsendelse") og det indhold, du har genereret/udgivet på FlipBuilder ("User Created Art"). FlipBuilder gør IKKE krav på nogen ejendomsret til tekst, filer, billeder, fotos, videoer, lyde, musikværker, forfatterskabsværker eller andet materiale ("Brugerindhold"), som du poster på vores platform. Vi har dog brug for, at du giver os visse rettigheder til "Brugerindholdet", så vi kan inkorporere sådant "Brugerindhold" i vores tjenester. Uden sådanne rettigheder overtræder vi muligvis ophavsret og andre love ved at gemme, poste, sikkerhedskopiere og tillade download af brugerindhold på eller gennem FlipBuilder. Ved at vise eller udgive noget indhold på eller gennem Tjenesterne giver du hermed FlipBuilder en ikke-eksklusiv, fuldt betalt og royaltyfri, verdensomspændende, begrænset licens til at bruge, ændre, slette fra, tilføje til, offentligt udføre, offentligt vise, reproducere og oversætte sådant indhold, herunder uden begrænsning distribution af dele af eller hele webstedet i alle medieformater gennem alle mediekanaler, undtagen indhold, der ikke deles offentligt ("privat"), som ikke vil blive distribueret uden for tjenesterne.

14.2 Ophavsret

Materialet, der findes på webstedet, er beskyttet af USA og andre love om ophavsret, bortset fra værker fra den amerikanske regering i henhold til 1 USC Section 105. Udvælgelse, arrangement og præsentation af alt materiale (herunder information i det offentlige domæne), og det overordnede design af webstedet er ophavsretligt beskyttet. Der gives tilladelse til at se og udskrive materialer fra webstederne med det ikke-kommercielle formål at se, læse og opbevare til reference. Enhver anden kopiering, distribution, retransmission eller ændring af information eller materialer på dette websted, hvad enten det er i elektronisk eller papirform, uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra FlipBuilder Software Co., Ltd. er strengt forbudt.

14.3 FlipBuilder's rettigheder

Alt materiale indeholdt på Tjenesterne er ophavsretligt beskyttet af Wonder Idea Technology Ltd. og beskyttet i det maksimale omfang, det er tilladt af love om ophavsret og internationale traktater. Ingen person er autoriseret til at bruge, kopiere eller distribuere nogen del af FlipBuilder inklusive relateret grafik.

FlipBuilder.com er et varemærke/servicemærke, der identificerer FlipBuilder og de tjenester, det leverer. Sådanne mærker må under ingen omstændigheder bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wonder Idea Technology Ltd.

Du erhverver ingen ejerskabsrettigheder ved at bruge tjenesten, downloade materiale fra eller uploade materiale til tjenesten eller ved at købe virtuelle varer eller virtuel valuta. Derudover accepterer du ikke at kopiere, videredistribuere, offentliggøre eller på anden måde udnytte materiale fra tjenesten, undtagen som udtrykkeligt tilladt heri, uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden.

15. Opsigelse; Overtrædelser

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, accepterer du, at FlipBuilder efter eget skøn og uden straf kan opsige eller suspendere enhver konto, der hostes af, eller din brug af, tjenesten og fjerne og kassere hele eller dele af din konto , brugerprofil og enhver brugerindsendelse, uanset årsag til enhver tid. Vi kan også efter eget skøn og til enhver tid ophøre med at give adgang til Tjenesterne, eller enhver del heraf, med eller uden varsel. Du accepterer, at enhver opsigelse af din adgang til Tjenesterne eller enhver konto, du måtte have eller dele deraf, kan ske uden forudgående varsel, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår, og du accepterer, at FlipBuilder ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver sådan opsigelse, herunder ethvert tab af dine brugerbidrag. Enhver formodet svigagtig, misbrug eller ulovlig aktivitet kan henvises til relevante retshåndhævende myndigheder. Disse retsmidler er et supplement til alle andre retsmidler FlipBuilder måtte have ved lov eller egenkapital. Ved opsigelse af en eller anden grund accepterer du straks at stoppe med at bruge Tjenesterne, enhver medfølgende dokumentation og alt andet associeret materiale. Dit eneste retsmiddel med hensyn til enhver utilfredshed med: (i) Tjenesterne; (ii) ethvert vilkår i disse vilkår; (iii) enhver politik eller praksis af FlipBuilder i driften af Tjenesterne; eller (iv) ethvert indhold eller information, der overføres gennem Tjenesterne, er at opsige disse Vilkår og din konto.

Du kan til enhver tid annullere en betalt tjeneste ved at gå til dine kontoindstillinger i tjenesterne og vælge muligheden for at annullere den betalte tjeneste. Ubrugte gebyrer kan ikke refunderes, og FlipBuilder forbeholder sig retten til at opkræve dig abonnementsgebyrer til slutningen af den abonnementsperiode, du valgte. Hvis vi opkræver gebyrer for hele abonnementsperioden, vil du fortsat have adgang til den annullerede betalte tjeneste til slutningen af din abonnementsperiode, og disse vilkår vil fortsat gælde for din brug af den betalte tjeneste.

Du kan til enhver tid opsige din tjenestekonto og disse vilkår ved at navigere til dine kontoindstillinger i tjenesterne og vælge muligheden for at lukke din konto. Hvis FlipBuilder lukker din konto på grund af dit brud på disse vilkår, forbeholder vi os retten til at opkræve gebyrer til dig indtil slutningen af din abonnementsperiode for enhver betalt tjeneste, du har købt før opsigelsen. Hvis vi afslutter din brug af en del af eller alle Tjenesterne før afslutningen af din abonnementsperiode (undtagen hvis en sådan opsigelse er et resultat af dit brud på disse Vilkår, i hvilket tilfælde vi kan opsige uden ansvar som beskrevet i afsnittet ovenfor ), er dit eneste retsmiddel en forholdsmæssig tilbagebetaling af den betalte købspris for enhver opsagt betalt tjeneste.

16. Diverse

Du er alene ansvarlig for din adfærd, indholdet af dine filer og mapper. For eksempel er det dit ansvar at sikre, at du har de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at overholde disse vilkår.

Vi kan vælge at gennemgå offentligt indhold for overholdelse af vores fællesskabsretningslinjer, men du anerkender, at virksomheden ikke har nogen forpligtelse til at overvåge nogen information om tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden, hensigtsmæssigheden eller lovligheden af filer, brugerindlæg eller andre oplysninger, du kan få adgang til ved hjælp af tjenesten.

Filer og andet indhold i tjenesten kan være beskyttet af andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Undlad venligst at kopiere, uploade eller downloade filer, medmindre du har ret til det. Du, ikke FlipBuilder, vil være fuldt ansvarlig og ansvarlig for, hvad du kopierer, uploader, downloader eller på anden måde bruger, mens du bruger tjenesten. Du må ikke uploade spyware eller anden skadelig software til tjenesten.

Du, og ikke FlipBuilder, er ansvarlig for at vedligeholde og beskytte alle dine ting. FlipBuilder vil ikke være ansvarlig for tab eller korruption af dine ting, eller for nogen omkostninger eller udgifter forbundet med sikkerhedskopiering eller gendannelse af dine ting.

16.1 Indhold indekseret af søgemaskiner

Alt det bogindhold, du uploader, bliver som standard indekseret af søgemaskiner. Hvis dit indhold er slået fra eller slettet, kan søgemaskiner stadig inkludere det som et søgeresultat. Du accepterer, at virksomheden ikke kan kontrollere, hvordan søgemaskiner viser sine egne søgeresultater.

16.2 Copyright

Alt indhold, der leveres inden for eller via denne tjeneste, er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsret, patentlove, varemærkeforskrifter og -love og forskellige love om intellektuel ejendom og internationale traktater og aftaler. Ingen intellektuel ejendom af nogen art indeholdt på eller via dette websted må kopieres, publiceres, reverse engineering, dekompileres, udveksles, handles eller udsendes på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra indholdsejeren.

17. Digitalt salg

17.1 SÆLGERS VILKÅR

Virksomheden tillader udgivere at sælge publikationer gennem vores platform gennem Digital Sales-tjenesten.

Udgivere, der bruger vores platform til at sælge deres indhold, accepterer at være bundet af alle politikker, der er inkluderet i disse servicevilkår. Hvis udgiveren er en organisation, repræsenterer og garanterer den enkelte person, der accepterer disse servicevilkår for enheden, at han eller hun er berettiget til at indgå denne aftale som en autoriseret repræsentant for udgiveren og dermed binder han eller hun udgiveren til vilkårene af denne aftale.

Det digitale salgsprogram kan ændre sig over tid, og servicevilkårene vil ændre sig i overensstemmelse hermed. Vi forbeholder os retten til at ændre servicevilkårene til enhver tid og give dig besked om ændringerne ved at offentliggøre nye vilkår med en revisionsdato eller ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der derefter er registreret for din udgiverkonto.

Du skal have en aktiv, bekræftet FlipBuilder-konto for at begynde at sælge gennem vores service. Du skal også være mindst 13 år gammel eller myndig i din jurisdiktion og være i stand til at indgå en juridisk bindende kontrakt.

Du skal sikre dig, at alle de oplysninger, du giver til det digitale salgsprogram, såsom dit navn, e-mail er korrekte. Du skal også holde disse oplysninger opdateret, så længe du bruger den digitale salgsservice. Du har ikke tilladelse til at efterligne nogen anden person eller enhed eller bruge et brugernavn, som du ikke er autoriseret til at bruge.

17.1.1 Indholdskrav

Du er ansvarlig for for egen regning at levere hver publikation, som du ønsker at sælge gennem vores service. Indholdet af dine publikationer skal overholde alle politikker, der er anført i denne serviceaftale, inklusive dem, der er angivet i afsnittet Brugerindsendelse, webstedssikkerhed og adfærd. Ved at udgive indhold på vores platform bekræfter, repræsenterer og garanterer du, at du har alle rettigheder, licenser eller tilladelser til at publicere og sælge gennem platformen. Vi er berettiget til at bestemme, hvilket indhold vi accepterer til det digitale salgsprogram efter eget skøn. Du skal acceptere at tilbyde mindst 2 sider (forside og bagside) som gratis forhåndsvisning, tilgængelig på platformen for enhver besøgende på webstedet.

17.1.2 Udbetalinger

Du kan til enhver tid trække dine publikationer tilbage fra salgsprogrammet ved at slette dem. Dette vil dog ikke påvirke nogen af de ordrer, der allerede er gennemført gennem vores service. Tilbagetrækningen af din publikation fra salgsprogrammet vil derfor ikke medføre, at solgte emner fjernes fra dine kunders konti. Tilbagetrækningen vil kun gælde prospektivt.

17.1.3 Redigering

I tilfælde af utilsigtede fejl eller formateringsproblemer, kan du redigere og gen-uploade digitale publikationer til salg. Enhver ændring, du foretager, vil blive anvendt øjeblikkeligt og uden varsel på alle de publikationer, der er købt før redigeringsdatoen. Hvis du ikke ønsker, at købere skal modtage en opdatering, kan du uploade opdateringen som en separat fil til salg.

17.1.4 Sælgerbeskyttelse/DRM

Vi beskytter alle digitale publikationer, der sælges gennem vores platform, mod at blive videregivet, kopieret, duplikeret eller set af folk, der ikke har betalt for dem. Hver køber skal tilmelde sig en Services-konto, før de kan købe et problem, og de kan kun købe visningstilladelse.

17.1.5 Salgspriser

Du har det fulde skøn til at fastsætte detailkundeprisen, som dine digitale publikationer sælges til gennem FlipBuilder's Digital Sales-program. Du har til enhver tid ret til at ændre prisen på dine publikationer. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar for at fakturere dine kunder. Vi har intet ansvar over for dig eller dine købere for faktureringsfejl eller manglende fakturering for nogen publikationer, der sælges via vores platform.

17.1.6 Gebyrer og skatter

Salg foretaget gennem FlipBuilders digitale salgsprogram vil pålægges et betalingsbehandlingsgebyr, der pålægges af tredjepartsfaktureringsudbyderen. Hvis kunden befinder sig i en jurisdiktion, for hvilken der skal betales moms, moms eller anden skat på et sådant køb i henhold til loven, er du ansvarlig for at lægge det passende afgiftsbeløb til den pris, du angiver for det betalte køb. Du er også ansvarlig for alle andre skatter, inklusive skatter på din nettoindkomst.

17.1.7 Valutaer

Du skal indstille prisen ved hjælp af amerikanske dollars. Købere kan dog betale med andre valutaer, der accepteres af vores betalingsbehandler Stripe. Den nøjagtige pris, køberen vil betale, er beregnet til den kurs, Stripe bruger på det pågældende tidspunkt.

17.1.8 Fakturering og betalinger

Vi bruger en tredjeparts betalingsbehandler og faktureringsudbyder ("betalingsbehandler") til at håndtere betalingsstrømmen. Til dette formål skal du også oprette en betalingsbehandlerkonto og forbinde den til FlipBuilder betalingsbehandlerkontoen for at sende og modtage penge. Du skal give virksomheden tilladelse til at opkræve kunders gebyrer for de digitale varer, de køber hos dig, på dine vegne. Din kundes faktureringsoplysninger vil blive gemt på din Stripe-konto og også på vores. Dog vil ingen fortrolig kortinformation blive gjort tilgængelig for FlipBuilder eller for dig.

Hver købstransaktion sker i 2 trin:

(1) Køberen foretager et køb på vores platform via vores konto på betalingsbehandleren

(2) Betalingsbehandler behandler ordren og sender passende beløb til din betalingsbehandlers sælgerkonto efter at have fratrukket sit eget gebyr for transaktionen.

17.1.9 Tilbagebetalinger

Du er ansvarlig for at håndtere alle refusioner, ombytninger og lignende anmodninger, som dine kunder har iværksat. Du skal bestemme den passende løsning for hver anmodning. Du modtager ikke noget provenu for ordrer, for hvilke der udstedes refusion.

17.1.10 Magasinabonnementer. 

Det er dit ansvar som magasinsælger at levere alle forudbetalte numre fra et forudbetalt abonnement rettidigt som beskrevet i dit abonnementstilbud.

17.2 TREDJEPARTS BETALINGSBEHANDLERAFTALE

Betalingsbehandlingstjenester til sælgere på vores platform leveres af Stripe og er underlagt Stripe Connected Account Agreement, som inkluderer Stripe Servicevilkår (samlet kaldet "Stripe Service Agreement"). Ved at acceptere disse vilkår eller fortsætte med at fungere som sælger på FlipBuilder, accepterer du at være bundet af Stripe-serviceaftalen, da den fra tid til anden kan ændres af Stripe. Som en betingelse for, at FlipBuilder muliggør betalingsbehandlingstjenester gennem Stripe, accepterer du at give os nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig og din virksomhed, og du giver os tilladelse til at dele dem og transaktionsoplysninger relateret til din brug af betalingsbehandlingstjenesterne leveret af Stripe.

Vi kan også bruge Paypal og andre betalingsbehandlere til programmet Digital Sale. Du accepterer at være bundet af betalingsbehandlernes serviceaftale. Du giver os tilladelse til at dele det og transaktionsoplysninger relateret til din brug af betalingsbehandlingstjenesterne leveret af disse betalingsbehandlere.

17.3 KUNDEBETINGELSER

Hvis du er kunde af Digital Sales-programmet (dvs. en læser, der køber adgang til en tredjepartsudgivers publikation via FlipBuilder), accepterer du

(a) at overholde udgiverens vilkår vedrørende adgang til og brug af en sådan publikation;

(b) ikke at fremsætte krav mod FlipBuilder eller holde FlipBuilder ansvarlig på nogen måde for din adgang til og brug af eller manglende evne til at få adgang til og bruge en sådan udgivelse.

Du er ansvarlig for at adressere alle dine klager, anmodninger om tilbagebetaling og andre lignende anmodninger til din sælger. De eneste klager, vi vil tage i betragtning, er potentielle svigagtige transaktioner eller krænkelse af ophavsretten. Alt andet skal løses mellem dig og sælgeren. Vi vil ikke underholde sager, hvor du (køberen) bare er skuffet over dit køb.